Podcast

HCSS Podcast “De Toekomst van de Landmacht”

February 9th 2020 - 09:00

HCSS presenteert “De Toekomst van de Landmacht”, een samenwerking van The Hague Centre for Strategic Studies en de Koninklijke Landmacht. In deze Podcastserie komen denkers en doeners van een nieuwe generatie aan het woord. Gastheer Tim Sweijs stelt de vraag: welke vernieuwingen en veranderingen zijn nodig om de landmacht klaar te stomen voor de toekomst?

Aflevering 1: Jelle van Haaster

In deze eerste aflevering van de serie spreken wij met Jelle van Haaster. Hij is verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en adviseur bij het 1 Civiel Militair Interactie Commando. Van Haaster deelt zijn visie op een breed scala aan cybercapaciteiten en bespreekt hun toegevoegde waarde in toekomstig militair optreden.

Luister de podcast hier via SoundCloud of hier via Apple Podcasts.

Aflevering 2: George Dimitriu

In de tweede aflevering gaat Tim Sweijs in gesprek met Luitenant-Kolonel George Dimitriu. George is hoofd Kennis en Innovatie van het Special Operations Command en gaat in deze podcast in op het snel veranderende karakter van moderne conflicten.

Luister de podcast hier via SoundCloud of hier via Apple Podcasts.

Aflevering 3: Martijn Hӓdicke

Majoor Martijn Hӓdicke, Commandant van de eerste Nederlandse eenheid Robots en Autonome Systemen (RAS), is onze gast in de derde aflevering. Martijn identificeert trends en ontwikkelingen in buiten-en binnenland, benoemt kansen en dreigingen, en ontvouwt zijn visie op de toekomst van RAS in de landmacht.

Luister de podcast hier via SoundCloud of hier via Apple Podcasts.

Aflevering 4: Sander Donker

In gesprek met Tim Sweijs laat Majoor Sander Donker van de afdeling Strategie en Plannen zijn licht schijnen op de toekomst van de landmacht. Eerder droeg Sander bij aan de Landmachtvisie Veiligheid is Vooruitzien, die  verder is uitgewerkt in Voorzien in Veiligheid. Multidomein operaties worden steeds belangrijker in modern conflict. Sander stelt, in dit kader, drie thema’s aan de kaak: informatiegestuurd optreden (IGO), vuur versterking op land, en de ontwikkeling naar een flex-force.

Luister op SoundcloudSpotifyYoutube of Apple Podcasts.

Aflevering 5: Rob Morsink

Majoor Rob Morsink is onze gast in de vijfde aflevering. Rob werkt bij  het Kennis Centrum Grondgebonden Manoeuvre en is onder andere verantwoordelijk voor het opleiden van de nieuwe generatie landmachters. Tim Sweijs gaat met Rob in gesprek over het voorbereiden van soldaten met het eerste vuurcontact, de verbinding tussen mens en technologie, bijvoorbeeld het gebruik van videospellen voor trainingen en als laatste doet Rob een oproep voor de landmacht om meer te gaan experimenteren met technologie.  Dit alles met de nieuwe landmachtvisie in het achterhoofd. Volgens Rob betekent dit dat Defensie mensen de vrijheid moet geven te experimenteren om met nieuwe oplossingen te komen.

Luister op SoundCloudSpotifyYoutube of Apple Podcasts.

Aflevering 6: Gwenda Nielen

In deze zesde aflevering hebben we socioloog luitenant-kolonel Gwenda Nielen te gast. Gwenda pleit ervoor inzichten uit de gedragswetenschappen en de sociale psychologie te gebruiken tijdens missies. De toekomst van de Nederlandse strijdmacht draait zeker niet alleen om de volgende generatie militaire hardware, maar gaat juist ook over een dieper begrip van de beweegredenen van mensen in conflictzones. Maar hoe krijgt dat precies gestalte? En welk militair optreden past daarbij? Van gedragswetenschappers on the ground tot het gebruik van deepfakes in sociale media, Gwenda laat haar licht schijnen op een brede portfolio aan nieuwe capaciteiten voor de landmacht van morgen.

Luister op SoundcloudSpotifyYouTube of Apple Podcasts.

Aflevering 7: Meike Wolf

Majoor Meike Wolf gaat in deze aflevering met gastheer Tim Sweijs in gesprek over het inzetten van sociale wetenschappen binnen het Ministerie van Defensie. Voorop staat Meike’s intentie om de positie van de specialist binnen de organisatie te versterken, om de operaties van de krijgsmacht efficiënter te maken door middel van écht begrip over de denkwijze van de mensen in het inzetgebied. Hoe wil ze dat doen? Trainingen, een door Defensie aangeboden Bachelor of Master en een algemeen carrièreperspectief voor de specialist.

Luister op SoundcloudSpotify, Youtube of Apple Podcasts.

Aflevering 8: Mark Michielen

In deze voorlopig laatste aflevering is kapitein Mark Michielen te gast. We spreken over Informatiegestuurd Optreden (IGO): wat het is, en hoe het de slagkracht van de Landmacht kan versterken. De Landmacht, zo betoogt Mark, moet veel meer en veel slimmer gebruik maken van sensoren in het fysieke en in het menselijke domein. 

Luister op SpotifySoundCloudYouTube of Apple Podcasts.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.