De Global Futures Foundation wil ondersteuning geven aan de ambities van filantropische en missiegedreven organisaties en individuen om de belangrijke en urgente uitdagingen in de wereld goed in kaart te brengen, publiek en politiek te agenderen en praktisch aan te pakken.‎

GFF ‎benut zijn internationale netwerk van academici en kennisinstellingen, en in het bijzonder het datalab en de topexperts van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

In de kern bieden wij onafhankelijke en interdisciplinaire analyses aan om de kwaliteit en impact te verhogen van beleidsontwikkeling, besluitvorming en maatregelen rondom complexe vraagstukken op het snijvlak van klimaat, geopolitiek, veiligheid, cyber, geo-economie en bestuur. De toepassing van datascience ondersteunt op feiten gebaseerde analyses. De onafhankelijke en gezaghebbende positie van onze partners, in combinatie met modern multimediagebruik, leidt tot thought-leadership.

‎De Stichting zou graag een gesprek met u willen voeren om te begrijpen wat u belangrijk vindt en hoe uw missie kan worden ondersteund.‎

Global Futures Foundation