Report

Grote bewegingen, grote impact. Eerste verkennende studie naar belangrijke trends en maatschappelijke vraagstukken voor de politie

September 29th 2017 - 11:16

De politie in Nederland heeft te maken met een snel veranderende omgeving en een dynamische samenleving, waarin nieuwe veiligheidsvraagstukken zich in rap tempo aandienen. Dergelijke vraagstukken staan niet op zichzelf en maken onderdeel uit van een serie mondiale ontwikkelingen waarmee de Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. Om haar koers, positie en inzet in de toekomst vast te kunnen stellen, is het van belang dat de politie zicht heeft op deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan, om daar adequaat op te anticiperen.

Dit rapport bevat een inhouds- en omgevingsanalyse en levert input op voor vervolgstappen in het strategietraject van de Politie. Het rapport presenteert maatschappelijke vraagstukken en verhaallijnen die houvast bieden voor te organiseren discussies met de belangrijkste stakeholders en de eigen medewerkers over de toekomst van de politie. Het is daarmee een eerste stap om blijvend te werken aan een kennisintensieve, lenige en toekomstbestendige organisatie.

Erik Frinking is Strategic Advisor Security and Cyber at HCSS. He holds a Master’s degree in Political Science from Leiden University. For almost twenty years, he has been involved in addressing high-level, complex policy issues for a wide variety of European countries and international organizations. Mr. Frinking worked for more than 13 years at the Leiden branch of the RAND Corporation, where he was director of the Education, Science & Technology, and Innovation program.
Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm. As managing partner he was responsible for building and developing the Security Group, specialized in organizational, business and change management within the field of security. He focused mainly on strategy, organizational development and complex collaboration issues between organizations responsible for security. He later studied public management at the University of Tilburg (2005) and has written several books about security. He has been closely involved in The Hague Security Delta from the start.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.