Podcast
News

Podcastserie: "De Toekomst van de Landmacht", met Sander Donker

June 19th 2019 - 10:59

HCSS presenteert “De Toekomst van de Landmacht”. In deze Podcastserie komen denkers en doeners van een nieuwe generatie aan het woord. We stellen de vraag: welke vernieuwingen zijn er nodig om de landmacht klaar te stomen voor de toekomst?

In gesprek met Tim Sweijs laat Majoor Sander Donker van de afdeling Strategie en Plannen zijn licht schijnen op de toekomst van de landmacht. Eerder droeg Sander bij aan de Landmachtvisie Veiligheid is Vooruitzien, die -vers van de pers- verder is uitgewerkt in Voorzien in Veiligheid.  

Multidomein operaties worden steeds belangrijker in modern conflict. Sander stelt, in dit kader, drie thema’s aan de kaak: informatiegestuurd optreden, vuur versterking op land, en de ontwikkeling naar een flex-force.

Sander Donker in vijf quotes:

‘’Hyper-aware, Hyper-crowded, Hyper-fast, dat zijn wel een beetje de buzzwords op dit moment die een klein beetje kunnen voorspellen hoe het in 2035 eruit gaat zien.’’

Over standoff capaciteit: ‘’Hoe kan ik jou slaan, terwijl jij mij niet kan slaan, omdat ik mezelf heel erg goed bescherm, en dat over hele lange afstanden?’’

‘’Als landmacht alleen win je het niet meer, je hebt ook lucht, zee, space & cyberspace nodig. Al die domeinen samen, die moeten samen tot een bepaald effect worden gebracht, dat is multidomain!’’

‘’Dat is het unieke van de landmacht, wij zitten altijd tussen mensen: we zitten niet hoog boven in de lucht, we zitten niet op water, wij zitten tussen de mensen. En we kijken de mensen in de ogen, we ervaren hun angst.’’

‘’Met drones, vliegtuigen, maar ook vanuit cyber, vanuit allerlei hoeken en gaten, kunnen onderdelen in dat luchtruim en gevechtsveld aanwezig zijn, en daar invloed op hebben, maar wat voor een normaal mens eigenlijk niet meer te managen is. En daarvoor heb je bijvoorbeeld artificial intelligence nodig, om dat in de toekomst te gaan managen.’’

Luister op Soundcloud, Spotify, Youtube, of op iTunes.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.