News

Op, neer en zijwaarts. De militaire dimensie van crisismanagement

January 31st 2017 - 14:03

De veiligheidsuitdagingen in de wereld zijn complex en talrijk en het ziet er niet naar uit dat de situatie binnenkort verbetert. Crises die instabiliteit in en om Europa veroorzaken nemen in aantal toe, ontwikkelen zich snel en zijn vaak complex van aard. Het is van groot belang dat Europese landen die samenwerken in NAVO en/of EU verband het managen van crises (weer) goed in de vingers krijgen.

In een recente studie, die deel uitmaakt van de Strategische Monitor 2016, heeft HCSS zich gericht op de vraag in welke militaire capaciteiten Europa moet investeren om effectief te kunnen bijdragen aan een geïntegreerde crisismanagementaanpak en welke passende en waardevolle bijdrage Nederland daaraan kan leveren. Aan de hand van zes scenario’s – drie aan de oostflank en drie aan de zuidflank van Europa – is geanalyseerd wat ‘Europa’ mist aan militaire capaciteiten om, zo nodig zonder al te veel Amerikaanse hulp, de crises aan de randen van ons continent niet uit de hand te laten lopen. De conclusie is niet positief, er is werk aan de winkel en de urgentie om te versterken is hoog.

In deze policy brief beschrijven we onze bevindingen, als bijdrage aan het lopende debat over de doorontwikkeling van de krijgsmacht in een meerjarig (financieel) perspectief. Voorwaarde voor een passende en waardevolle Nederlandse bijdrage aan het Europese vermogen om crises adequaat te managen is de beschikbaarheid van voldoende budget. Voor het welvarende Nederland met grote handelsbelangen zou groeien naar het Europees gemiddelde (was 1,43% BBP in 2015) in de volgende kabinetsperiode een voorzichtige stap in de goede richting zijn.

Download the policy brief hier.

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.