Report

Vleugels voor Nederland

July 21st 2016 - 09:54

De luchtmacht heeft behoefte aan een sterke lucht en ruimtevaartsector. Steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen lijken een paradigma shift te kunnen gaan veroorzaken voor zowel de industrie als de luchtmacht:

• afnemende houdbaarheid van technologie en accelererende innovatiecyclus;
• verschuiving van het belang van wapensystemen naar verbeterde informatiepositie;
• afnemend belang van materieel in eigen beheer naar het gebruik van services;
• noodzaak tot omvorming van gesloten naar meer open innovatiesystemen;
• noodzaak tot nieuwe vormen van verwerving die snelle innovatie toelaten;
• meer participatieve vormen van samenwerking: van klant leverancier naar partners.

Om hier de kansen en bedreigingen goed van te onderkennen en de operationele behoeften goed in te vullen, heeft de luchtmacht aangegeven innovation lead en launching customer te willen zijn op die terreinen waar ze operationeel behoeften heeft en de industrie kansen ziet business te kunnen ontwikkelen.

Doel van dit onderzoek was het vaststellen en uitdragen op welke wijze de lucht- en ruimtevaartsector zich in samenspraak met de luchtmacht sterker kan opstellen en positioneren om de strategische waarde van deze industrie voor de Nederlandse economische en veiligheidsbelangen te versterken. Hiervoor is er overleg geweest tussen de vertegenwoordigers van de kennisinstellingen, industrie en luchtmacht.

Meer nieuws over dit rapport is hier te vinden. Het rapport kan via de button rechtsboven gedownload worden, evenals een kopie van de bijbehorende financieringswijzer.

Michel Rademaker is the deputy Director of HCSS. He has fifteen years of hands-on experience as an officer in The Royal Netherlands Army, where he held various military operational and staff posts and also served a term in former Yugoslavia. He has a masters degree obtained at the University of Tilburg. After leaving the armed forces, Mr. Rademaker went on to work at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) as a project and program manager and senior policy advisor on security topics for ten years. Eg. as NATO RTO project leader, he and his team developed serious gaming assessment methods and conducted several assessments of security technologies, and worked on numerous strategic security topics.
Willem Oosterveld is a Strategic Analyst at HCSS. He holds degrees in political science, law and history, having studied in Amsterdam, Leiden, Paris, New York and Harvard. A former Fulbright scholar, he earned a PhD in the history of international law from the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva. 
Reinier Bergema is a Strategic Analyst at HCSS. He holds a dual Master’s degree in Political Science (International Relations) and Public Administration (Crisis and Security Management), both from Leiden University. His research interests include, inter alia, radicalization, (jihadist) foreign fighters, and terrorism.
As an air force officer he has an extensive operational background in air & missile defence, serving as battery control officer with Hawk and Patriot systems, commander of 119 Active Air Defence Squadron at Air Base Leeuwarden and commander of the Guided Missile Group at Air Base De Peel.