Report

Naar een Visie op Amsterdamse Stedelijke Veiligheid

December 29th 2015 - 12:00

Het HCSS heeft in opdracht van de Directie Openbare Orde en Veiligheid - Gemeente Amsterdam, de studie: Naar een Visie op Amsterdamse Stedelijke Veiligheid uitgevoerd.

In de studie stelt HCSS een nieuwe invulling van het concept ‘veiligheid’ voor vanuit een geïntegreerde visie  gebaseeerd op zeven Amsterdamse kernwaarden. Amsterdam scoort goed in de Stedelijke Veiligheidsindex (SVI), waarmee de veiligheid van 39 wereldsteden is gemeten aan de hand van tientallen indicatoren.

Tegelijkertijd staat de Amsterdamse veiligheid onder druk door snelle ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Er is sprake van een toegenomen vervlechting van veiligheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau, binnen een dynamisch systeem van burgers, bestuurders en veiligheidsinstanties. De vraag naar veiligheid en de complexiteit ervan vraagt daarom veel van de Amsterdamse autoriteiten. Een belangrijke aanbeveling van de studie is daarom een grondige herziening van de huidige benadering die gericht is op de manifestaties van onveiligheid en die gekenmerkt wordt door een focus op lopende operaties. Er liggen veel kansen op het gebied van anticipatie en de preventie van toekomstige veiligheidsdreigingen, met name in de samenwerking met andere actoren.

Als aanknopingspunt biedt het HCSS daarom de bouwblokken voor een continu veiligheidsstrategie-proces onder de noemer Adam en EVA – Amsterdam en het Ecosysteem Veiligheid Amsterdam. Binnen dit ecosysteem van publieke, private en maatschappelijke actoren wordt adaptief en robuust veiligheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee de hoofdstelijke veiligheid ook in de toekomst blijft gewaarborgd.

Het rapport is te downloaden met de knop aan de rechterzijde.

Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm.

Stephan De Spiegeleire is senior scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for research projects in horizon scanning, conflict analysis, international and national security risk assessment, and strategy and capability development. His main research interest concerns the changing character of modern day conflict.