Report

Naar een Visie op Amsterdamse Stedelijke Veiligheid

December 29th 2015 - 12:00

Het HCSS heeft in opdracht van de Directie Openbare Orde en Veiligheid - Gemeente Amsterdam, de studie: Naar een Visie op Amsterdamse Stedelijke Veiligheid uitgevoerd.

In de studie stelt HCSS een nieuwe invulling van het concept ‘veiligheid’ voor vanuit een geïntegreerde visie  gebaseeerd op zeven Amsterdamse kernwaarden. Amsterdam scoort goed in de Stedelijke Veiligheidsindex (SVI), waarmee de veiligheid van 39 wereldsteden is gemeten aan de hand van tientallen indicatoren.

Tegelijkertijd staat de Amsterdamse veiligheid onder druk door snelle ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Er is sprake van een toegenomen vervlechting van veiligheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau, binnen een dynamisch systeem van burgers, bestuurders en veiligheidsinstanties. De vraag naar veiligheid en de complexiteit ervan vraagt daarom veel van de Amsterdamse autoriteiten. Een belangrijke aanbeveling van de studie is daarom een grondige herziening van de huidige benadering die gericht is op de manifestaties van onveiligheid en die gekenmerkt wordt door een focus op lopende operaties. Er liggen veel kansen op het gebied van anticipatie en de preventie van toekomstige veiligheidsdreigingen, met name in de samenwerking met andere actoren.

Als aanknopingspunt biedt het HCSS daarom de bouwblokken voor een continu veiligheidsstrategie-proces onder de noemer Adam en EVA – Amsterdam en het Ecosysteem Veiligheid Amsterdam. Binnen dit ecosysteem van publieke, private en maatschappelijke actoren wordt adaptief en robuust veiligheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee de hoofdstelijke veiligheid ook in de toekomst blijft gewaarborgd.

Het rapport is te downloaden met de knop aan de rechterzijde.

Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm. As managing partner he was responsible for building and developing the Security Group, specialized in organizational, business and change management within the field of security. He focused mainly on strategy, organizational development and complex collaboration issues between organizations responsible for security. He later studied public management at the University of Tilburg (2005) and has written several books about security. He has been closely involved in The Hague Security Delta from the start.
Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.