Report

Internationale Materieelsamenwerking

July 10th 2015 - 12:00

In het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over internationale materieelsamenwerking heeft de IBO-werkgroep behoefte aan (i) een analyse van landen
die een geschikte partner zijn voor Nederland bij de samenwerking met betrekking tot
defensiematerieel met (ii) inzicht in succes- en faalfactoren wat betreft internationale samenwerkingsvormen en (iii) geïntegreerde contracten.
Op 30 oktober 2014 is hiertoe een opdracht verstrekt aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’. Het Instituut Clingendael heeft de opdracht uitgevoerd met medewerking van het The Hague Centre for Strategic Studies (hierna: HCSS).

Het rapport is met de knop rechts te downloaden

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.