Report

Het fossiele dilemma van Rotterdam

April 20th 2016 - 14:33

Onlangs startte Minister Kamp een ‘maatschappelijke energiedialoog’. De Nederlandse energievoorziening staat immers voor belangrijke keuzes om de noodzakelijke emissiereductie te bereiken en verdergaande vergroening in de toekomst vorm te geven. Rotterdam speelt daarin met zijn raffinaderijen, doorvoer van kolen en chemische industrie een centrale rol. De haven bereidt zich voor op zowel groei van fossiel, die mogelijk wordt door afvang en opslag van CO2, als van groene opties. Dat lijkt op dit moment een verstandige strategie, want de concurrentievoordelen van Rotterdam met name bij fossiel zijn groot. Maar als de vraag naar fossiele energiebronnen sneller afneemt dan verwacht, dan kan Rotterdam met deze ‘én-én strategie’ in een zelfde situatie terecht komen als eerder Detroit of Kodak. In een nieuwe studie van TNO, in samenwerking met HCSS en Trinomics wordt Rotterdam daarom ook opgeroepen om na te denken over hoe het zichzelf helemaal opnieuw kan uitvinden in een mogelijke post-fossiele toekomst.

De studie kan worden gedownload via de button rechts.