Report

Beeft de Grond onder de Voeten van de Gasrotonde?

October 26th 2015 - 13:34

De beslissing van Minister Kamp om de gasproductie in Groningen terug te schroeven zet onherroepelijk druk op de status van Nederland als ‘gasland’. Het besluit mag dan politiek gezien onafwendbaar zijn, het zorgt voor stevige onzekerheid ten opzichte van onze energievoorziening in het algemeen, en het plan om van Nederland de ‘Gasrotonde’ voor Noordwest Europa te maken in het bijzonder.

Al jaren is de ‘Gasrotondestrategie’ een ijzeren uitgangspunt van Nederlands beleid; door een combinatie van LNG terminals, gaspijpleidingen en gasopslag moet ons land de spil worden in de Europese gashandel. ‘Groningen’ is echter niet de enige hoek van waaruit de roep om ‘minder gas’ doorklinkt. De milieubeweging vindt al jaren dat Nederland zich harder moet inspannen voor vergroening en zij zag haar positie recentelijk gesterkt door de uitspraak in de Urgenda zaak.

De roep om sneller te verduurzamen neemt hierdoor toe. Dit is een voor de hand liggende reactie, maar tevens een welke nadelige consequenties heeft in de vorm van verlies van inkomsten en onzekerheid over toekomstige financiële baten van een op te bouwen hernieuwbare-energie industrie.

In een nieuw rapport pleiten TNO, HCSS en Trinomics voor een heldere overheidsvisie op de toekomst van aardgas in ons land. Een dergelijke visie geeft inhoud aan de slogan ‘gas als transitiebrandstof’. Immers, enkel wanneer er een duidelijke einddatum is voor de winning van aardgas in Nederland, de Gasrotonde een op- en afbouwstrategie kent, en helder is dat de resterende gasbaten daadwerkelijk worden besteed aan vergroening kan energietransitie op gedegen en verantwoorde wijze kracht bij worden gezet.

Het rapport kan worden gedownload via de button rechts.