News

Landmacht: wendbaar transformeren

October 2nd 2018 - 12:10

Inspelen op de huidige ontwikkelingen in conflicten en technologie vereist een wendbare organisatie en nieuwe capaciteiten. Dat staat in het afgelopen week verschenen onderzoek “Playing to your strengths” van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen nam de studie in ontvangst.

Generaal Beulen gaf aan het rapport te gebruiken voor de ontwikkeling van de 'Visie Landmacht', welke een aantal thema’s opwerpt waar we met zijn allen goed over moeten nadenken.

Mens en technologie

Mens en technologie raken meer met elkaar verweven. Machines ondersteunen tal van menselijke taken op het gevechtsveld - van logistiek en inlichtingen tot het daadwerkelijk leveren van strijd. Technologie maakt de mens echter niet onmisbaar. Er zijn immers bijvoorbeeld juridische en ethische dilemma’s bij de inzet van technologie. Vinden wij de inzet van autonome systemen en robots acceptabel? En wat als onze tegenstander verder gaat dan wat wij zelf acceptabel vinden? Dat zijn discussies die we met zijn allen moeten voeren.

Timing van technologische doorbraken

Technologische ontwikkeling gaat razendsnel, denk maar aan robotica, kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden van big data. Maar wanneer deze opkomende technologieën echt geïmplementeerd kunnen worden in het optreden van de Landmacht is onzeker. Dat er in geïnvesteerd moet worden, staat volgens HCSS buiten kijf. Maar hoe doe je dat? Nu volledig investeren op de beschikbare nieuwe technologie of wendbaar zijn als disruptieve technologische doorbraken zich voordoen? Een belangrijk deel van de oplossing ligt in het continu blijven experimenteren met innovatieve concepten om zo klaar te zijn als doorbraken zich aandienen.

Invloed uitoefenen of tegenstanders verslaan?

De landmacht opereert in het human domain. Conflicten beginnen bij mensen en eindigen daar ook. Dat betekent dat je conflicten kan winnen en voorkomen door het beïnvloeden van menselijk handelen en menselijke besluitvorming. Tegelijk moet de Landmacht ook in staat zijn om een tegenstander te verslaan. Invloed uitoefenen is vaak alleen effectief als je ook in staat bent om je argumenten kracht bij te zetten. Afschrikking van potentiële tegenstanders is op dat principe gebaseerd. De landmacht moet kunnen schakelen tussen invloed uitoefenen in het human domain en robuust kunnen optreden ook in het fysieke domein.

Jong en oud

Tijdens de presentatie van de studie zaten jong en oud door elkaar in de zaal. Dat leverde een levendige discussie op. Nu worden de pijlers gezet voor de landmacht over 20 jaar. Jongeren denken en gebruiken technologie anders dan de oudere en hun inzichten zijn daarom waardevol. Generaal Beulen gaf aan dat het belangrijk is om de jongere collega’s te betrekken bij het formuleren van een antwoord op de toekomst. Zij schrijven actief mee aan de Visie van de Landmacht.

Dit artikel is verschenen op het intranet van het Ministerie van Defensie.

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.
Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.