Podcast

De Strateeg: "Covid-19, een gouden kans voor dictators"

September 7th 2020 - 09:07

De Covid-19 pandemie heeft op de korte termijn implicaties voor de Europese veiligheid. Binnen en aan de randen van Europa heeft de coronacrisis effecten op het functioneren van de rechtsstaat, op de sociale veiligheid en politieke stabiliteit, en op de intra- en interstatelijke competitie. Deze nationale en internationale veiligheidsimplicaties zijn eerder indirect dan direct van aard, maar tegelijk zeer aanzienlijk. Gezien deze veiligheidsimplicaties is het essentieel dat Nederland zich internationaal blijft inzetten op democratische normen, goed bestuur en de bescherming van mensenrechten. Verdere escalatie van maatschappelijke onrust en politieke instabiliteit in kwetsbare landen vergt inspanningen op het gebied van conflictpreventie, conflictindamming en conflictstabilisatie. Daarnaast is het belangrijk dat toeleveringsketens van kwetsbare goederen onder de loep  worden genomen en de mondiale weerbaarheid tegen toekomstige pandemieën wordt verstrekt.

In een nieuwe paper doet Tim Sweijs (Den Haag Centrum voor Strategische Studies) met zijn mede-auteurs aanbevelingen voor hoe Nederland zich in deze crisis op het internationale toneel op zou moeten stellen. Sjoerd Sjoerdsma (D66) ziet kansen voor ons land en de EU om er op datzelfde toneel sterker uit te komen. Ze zijn beide te gast bij Paul van Liempt in deze aflevering van De Strateeg.

Luister de aflevering hier op de website van BNR Nieuwsradio

Te gast:

Over deze podcast:

De Strateeg verschijnt eens in de twee weken. Abonneer je via bnr.nl/destrateeg om geen enkele aflevering te missen.

Host: Paul van Liempt | Redactie: Diederik de Groot

Tips, vragen of andere opmerkingen over De Strateeg? Stuur dan een mailtje naar diederik.de.groot@bnr.nl.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.