CDS ontvangt 1ste exemplaar van boek over hedendaagse oorlogvoering

April 8th 2021 - 09:33
The Conduct of War in the 21st Century. Kinetic, Connected and Synthetic

Wat zijn de belangrijkste dimensies van oorlog in 21e eeuw? En hoe is het orthodoxe denken over oorlog te actualiseren? Dit zijn 2 van de vele zaken die aan bod komen in het boek ‘The Conduct of War in the 21st Century. Kinetic, Connected and Synthetic’. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer ontving vandaag het 1e exemplaar.

De scheidend CDS kreeg de editie uit handen van 2 van de auteurs: Martijn Kitzen (Nederlandse Defensie Academie) en Tim Sweijs (The Hague Centre for Strategic Studies). Zij werkten samen met Rob Johnson (Universiteit van Oxford) aan het volledig Engelstalige boek.

De snelheid waarmee de wereld verandert, heeft invloed op hoe de krijgsmacht zich op oorlog kan voorbereiden, uitrusten en organiseren. Ook de manier van oorlog voeren wijzigt. De auteurs onderzochten daarom veranderingen in oorlogsvoering in deze eeuw.

Dat deden zij door te kijken naar de belangrijkste kenmerken daarvan. Zij behandelen bijvoorbeeld hybride oorlogsvoering, cyberactiviteiten, kunstmatige intelligentie en het gebruik van drones. Ook halen zij aan wat de gevolgen voor recht en besluitvorming zijn.

“Het werk zal van groot belang zijn voor studenten van militaire en strategische studies, veiligheidsstudies en internationale betrekkingen.” - Luitenant-admiraal Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten

 

Dit artikel verscheen op 7 april 2021 op Defensie.nl

The Conduct of War in the 21st Century. Kinetic, Connected and Synthetic is verkrijgbaar via uitgeverij Routledge.

ISBN: 9780367515249.

Prijs: £96 voor hardcopy, £29,59 voor ebook.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.