Report

Ruimte voor Vernieuwing: Capaciteitenontwikkeling van de 5e Generatie Luchtmacht

March 4th 2019 - 10:08

Dit rapport is het resultaat van een beschouwing over de rollen, taken en ontwikkelingen voor de Koninklijke Luchtmacht voor de komende tien tot vijftien jaar. Veel vervangingsbesluiten voor de luchtmacht zijn recent genomen en moderniseringsprogramma’s zijn in uitvoering of in planning. Dat bepaalt al een groot deel van de toekomstige capaciteiten. Die zullen bestaan uit bemande jachtvliegtuigen (F-35), onbemande verkenningsvliegtuigen (MQ-9), luchttransport en tankervliegtuigen (MRTT), diverse helikopters en middelen in de ruimte. Desondanks zijn er voor de komende periode relevante ontwikkelingen aan te wijzen die het optreden en de middelen van de Luchtmacht zullen beïnvloeden.

Zo zal de techniek en kennis van onbemande systemen, in combinatie met Artificiële Intelligentie en Big Data-analyse, steeds belangrijker worden. In het komend decennium gaat het om een effectieve teaming van mens en machine. Big Data zal voorts in de logistieke processen rolbepalend worden. Informatie komt steeds centraler te staan, niet alleen als middel (informatiegestuurd optreden), maar ook als doelwit en wapen. Middelen in de ruimte, worden steeds belangrijker, zeker om invulling te geven aan de toenemende behoefte aan goede, snelle en brede Situational Awareness en Situational Understanding (SA/SU). De rollen en taken van Airpower zullen in de kern niet veranderen, maar wel steeds meer ingebed worden in een geïntegreerde benadering van alle instrumenten van macht waarin snel geschakeld moet kunnen worden tussen besluitvormingsniveaus: een multi-domein/multi-niveau aanpak. Daarin dient het CLSK haar rol als effectintegrator te pakken, mede door te investeren in het vermogen tot strategisch denken en handelen.  De luchtmacht dient zich blijvend voor te bereiden op expeditionaire missies, terwijl ook de ‘oude’ taken van afschrikking en verdediging weer aandacht vereisen en ook de uitdagingen van hybride conflictvoering niet mogen worden veronachtzaamd.

Al met al is de Koninklijke Luchtmacht op het juiste pad met haar ‘5e generatie luchtmacht’-visie, maar zijn er relevante ontwikkelpaden die aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling bieden.

Download het rapport via de knop aan de rechterzijde.

 

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.
Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Patrick Bolder is an officer in the Royal Netherlands Air Force. Since January 2019 he is seconded to The Hague Centre for Strategic Studies. His expertise lies in all Defence matters, with a focus on Military Space, Unmanned systems, European Defence issues and Nuclear Policy.