News

Nieuw rapport | Beschouwingen over de Kennisinfrastructuur Chemische en Biologische Veiligheid Nederland

October 19th 2020 - 11:17

“The world is badly under-prepared for even modest biological threats, leaving us vulnerable to potentially huge impacts on individual lives, societal well-being, economic activity and national security. Revolutionary new biotechnologies promise miraculous advances, but also create daunting challenges of oversight and control.” – World Economic Forum 

De moordaanslag op Navalny, het meervoudige gebruik van chemische wapens in Syrië, de recentelijke brand in een Russisch biologisch lab - dergelijke incidenten zijn weliswaar onwaarschijnlijk, maar in potentie hebben ze een gigantische impact. Hoe goed is Nederland hierop voorbereid? In dit rapport analyseren Paul Sinning, Stephan de Spiegeleire en Frank Bekkers actuele biologische en chemische dreigingen en of de Nederlandse B/C-kennisinfrastructuur in het licht van deze dreigingen voldoet.

Download het rapport.

Het verleden toont aan dat zowel de chemische als de biologische dreiging reëel is. Daarnaast is er momenteel sprake van een aanzienlijke drempelverlaging op dit gebied: de technische en praktische waarschijnlijkheid van B/C-aanslagen is de laatste jaren alleen maar toegenomen.  

De huidige kennis over B/C-strijdmiddelen en de organisatie hiervan kent diverse tekortkomingen. Gelukkig hebben er in Nederland nauwelijks noemenswaardige incidenten met B/C-middelen plaatsgevonden. De keerzijde hiervan is dat dit de Nederlandse casuïstiek weinig houvast biedt op de vraag of in Nederland sprake is van een acceptabel basisniveau van kennis en of deze kennis in de praktijk zijn waarde heeft bewezen.

Tegen deze achtergrond maakt het rapport de volgende aanbevelingen:

  1. Neem het thema ‘CBRN’ op in de nationale risicobeoordeling;
  2. Programmeer een nationale B/C-strategie;
  3. Formuleer een gemeenschappelijk afwegingskader voor de prioritering van de kennisinfrastructuur;
  4. Richt kennissturing op systeemniveau in;
  5. Organiseer het overdragen en delen van kennis naar en tussen first responders
  6. Investeer in een integrale kostenbewuste benadering van nationale risico’s

Download het rapport.

Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm. As managing partner he was responsible for building and developing the Security Group, specialized in organizational, business and change management within the field of security. He focused mainly on strategy, organizational development and complex collaboration issues between organizations responsible for security. He later studied public management at the University of Tilburg (2005) and has written several books about security. He has been closely involved in The Hague Security Delta from the start.
Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.