News

Benoeming Paul Sinning: executive director

April 14th 2014 - 14:26

Per 1 mei 2014 wordt Paul Sinning executive director van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Tot die tijd is hij managing partner bij Twynstra Gudde en eindverantwoordelijk voor veiligheid en innovatie. Paul Sinning krijgt de opdracht het HCSS verder uit te bouwen.

Het moment voor de overdracht van de dagelijkse leiding is ingegeven door het feit dat HCSS in zeven jaar een nationaal en internationaal gevestigde naam op het gebied van strategische studies is geworden. Voor oprichter van het HCSS, Rob de Wijk, is dit het juiste moment zijn functie als executive director over te dragen.

Rob de Wijk zal als bestuurder bij het bepalen van de richting van HCSS nauw betrokken blijven en zich tevens meer op de inhoud van de projecten gaan richten. Daarnaast zal hij zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van The Hague Security Delta waarin bijna tweehonderd bedrijven, kennisinstellingen en overheden de krachten bundelen.

Download the English press release with the button on the right