Report

Sterke schouders, gedeelde verantwoordelijkheid

May 30th 2018 - 10:56

Het aantal politieke ambtsdragers dat op jaarlijkse basis te maken krijgt met agressie en geweld is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Om deze problematiek effectief het hoofd te bieden is er in de afgelopen jaren een breed instrumentarium ontwikkeld, variërend van leidraden en campagnes tot bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen. Echter, waar geweld tegen overheidsmedewerkers in brede zin afneemt, blijft eenzelfde effect bij politieke ambtsdragers tot nu toe uit. De vraag of lokale overheden voldoende zijn toegerust om adequaat met deze ontwikkelingen om te gaan wint aan belang. In deze studie is het huidige instrumentarium ter bescherming van lokale politieke ambtsdragers op hoofdlijnen getoetst en biedt het een aantal aanknopingspunten en invalshoeken om het huidige beleid nader aan te scherpen, dan wel richting te geven aan verdiepend onderzoek.

Download het rapport via de knop aan de rechterkant van de pagina.