Report

Aardobservatie op de kaart

February 19th 2016 - 12:00

In de wereld van vandaag is de beschikbaarheid van data en informatie enorm toegenomen en onontbeerlijk geworden voor vele toepassingen. Aardobservatie (AO) is één van de methodes om data te verzamelen en tot informatie te verwerken. Niettemin is AO vaak nog omgeven door onbekendheid, zeker bij het grote publiek. En dat terwijl op velerlei vlakken AO toepassingen al gebruikt worden, of het nu gaat de vitale infrastructuur, voor het meten van klimaatverandering, of voor waterbeheer. Op veiligheidsgebied kan de beschikbaarheid van informatie een groot verschil maken ter assistentie van politiediensten, in het kader van militaire operaties, of om bijvoorbeeld smokkelactiviteiten te traceren. Ook zijn er veel economische kansen voor het verwerken en toepassen van satellietdata.

Om de wereld van aardobservatie en het economische potentieel ervan meer inzichtelijk te maken heeft HCSS het rapport ‘Aardobservatie op de Kaart’ geproduceerd. Het laat zien hoe de sector zich op technologisch vlak heeft ontwikkeld, welke (veiligheids)toepassingen er allemaal mogelijk zijn (nu en in de nabije toekomst), en hoe het potentieel van de sector in Nederland (upstream en downstream) beter kan worden geëxploiteerd voor versterkte samenwerking. Voor dit laatste is een aantal scenario’s voor clustervorming ontwikkeld. Tenslotte doet het rapport een aantal suggesties om te kunnen programmeren op basis van een aantal concrete thema’s of projecten.

Het rapport is bedoeld om het grotere publiek - en met name de veiligheidssector - te informeren over aardobservatie en de mogelijkheden ervan, maar wil tevens een aanzet zijn om verdergaande samenwerking te stimuleren in wat nu nog een gefragmenteerde sector is. In een maatschappij die alsmaar meer om informatie draait is aardobservatie een onmisbaar ingrediënt. Tijd dus voor het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen om de uitdaging aan te gaan en aardobservatie in Nederland en daarbuiten op de kaart te zetten!

Dit rapport is mede tot stand gekomen met steun van Netherlands Space Office (NSO), Innovation Quarter, TNO en The Hague Security Delta (HSD).
 

Michel Rademaker is the deputy Director of HCSS. He has fifteen years of hands-on experience as an officer in The Royal Netherlands Army, where he held various military operational and staff posts and also served a term in former Yugoslavia. He has a masters degree obtained at the University of Tilburg. After leaving the armed forces, Mr. Rademaker went on to work at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) as a project and program manager and senior policy advisor on security topics for ten years. Eg. as NATO RTO project leader, he and his team developed serious gaming assessment methods and conducted several assessments of security technologies, and worked on numerous strategic security topics.
Paul Sinning is the Executive Director of HCSS. After graduating from the Dutch police academy in 1985, he started his career in the police force in Amsterdam. As a police officer he was responsible for several criminal investigation units. He later studied management and organization (University of Tilburg, 1995) and became a management consultant (1997) and managing partner (2002) at Twynstra Gudde, a Dutch management and consultancy firm. As managing partner he was responsible for building and developing the Security Group, specialized in organizational, business and change management within the field of security. He focused mainly on strategy, organizational development and complex collaboration issues between organizations responsible for security. He later studied public management at the University of Tilburg (2005) and has written several books about security. He has been closely involved in The Hague Security Delta from the start.
As an air force officer he has an extensive operational background in air & missile defence, serving as battery control officer with Hawk and Patriot systems, commander of 119 Active Air Defence Squadron at Air Base Leeuwarden and commander of the Guided Missile Group at Air Base De Peel.
Dr. Willem Theo Oosterveld is a non-resident senior fellow at HCSS. His areas of expertise include the politics of the Middle East, conflict analysis and peacebuilding, as well as law and development. He holds degrees in political science, international law, and history, having studied in Amsterdam, Leiden, Paris and New York, and was a visiting fellow at Harvard University. A former Fulbright scholar, he earned a PhD from the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland.