Events
News

Masterclass: Nationale Veiligheid, de zorgsector als onderdeel van de vitale infrastructuur

January 7th 2020 - 09:00

SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid, heeft een Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders en crisisteams in de zorgsector ontwikkeld die vier keer per jaar plaatsvindt. Een van de vaste sprekers tijdens deze Masterclass is Rob de Wijk. Hij zal spreken over Nationale Veiligheid: de zorgsector als onderdeel van de vitale infrastructuur. 

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiden geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken.

Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners. 

De masterclass wordt vier keer per kalenderjaar georganiseerd, voor 2020 zal dat zijn op 6 februari, 2 april, 3 september en 12 november. 

Kijk voor het programma en meer informatie over de aanmelding op de website van SVDC.

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.