News

Handboek Terrorisme Wolters Kluwer

January 23rd 2018 - 12:20

Terrorisme is van alle tijden. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 heeft terrorisme en de bestrijding ervan steeds meer aandacht gekregen in de westerse wereld. De afgelopen jaren is West Europa regelmatig geconfronteerd met dodelijke terroristische aanslagen. Burgers, bedrijven, media, politieke, departementen, bestuur, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, Openbaar Ministerie, brandweer, krijgsmacht en vele andere organisaties zijn dagelijks intensief bezig met terrorismebestrijding. Terrorisme en terrorismebestrijding zijn steeds belangrijker. 

In 2008 publiceerde Wolters Kluwer de eerste druk van dit handboek Terrorisme waarin relevante studies over terrorisme en terrorismebestrijding werden beschreven. In de afgelopen tien jaar is er zowel op het terrein van het terrorisme als de terrorismebestrijding veel veranderd, waardoor een geheel nieuwe druk van het handboek Terrorisme noodzakelijk was. In deze tweede druk wordt de actuele stand van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis op het terrein van terrorisme en terrorismebestrijding weergegeven. Het gaat dan niet alleen om de specifieke Nederlandse situatie, maar ook om inzichten uit de internationale wetenschappelijke en praktijkgerichte literatuur. De auteurs zijn wetenschappers en practitioners die kennis hebben van terrorisme en terrorismebestrijding. Hiermee biedt ook de tweede druk van het handboek Terrorisme een omvattend actueel beeld van terrorisme en terrorismebestrijding.

Met bijdragen van Rob de Wijk (hoofdstukken 4, 11 en 14) en Reinier Bergema (hoofdstukken 1 en 9). 

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.