News

Back to the Brink (NL)

March 13th 2017 - 09:00

Onrust domineert het wereldtoneel. Sinds de Krim Crisis zijn Rusland en het Westen in een politiek steekspel verwikkeld. Recent kwamen daar hoog oplopende spanningen bij tussen Turkije en Rusland en tussen Saoedi-Arabië en Iran. Deze conflicten kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar maken deel uit van een trend: de terugkeer van interstatelijke crisis. Een grondig begrip van crisis-management en crisisbeheersing is vandaag de dag opnieuw onmisbaar.

In de studie Back to the Brink wordt het complexe fenomeen crisis ontrafeld. De essentie van crisis is escalatie, een dynamisch proces van actie en tegen-reactie dat zich moeilijk laat controleren en makkelijk uit de hand loopt. Niet elke crisis leidt tot geweld, maar het interactieve, multidimensionale en zelf-versterkende karakter van escalatie maken het verloop van crises onvoorspelbaar. Crisis actoren opereren in verschillende domeinen en theaters waarbij ze zich bedienen van hybride strategieën. Een gedegen voorbereiding op crises is daarom nu meer dan ooit geboden. De sleutel van crisis management ligt niet in het koste-wat-kost vermijden van escalatie, maar eerder in het zoeken naar vreedzame oplossingen terwijl de eigen waarden en belangen beschermd worden.

Aan de hand van theoretische en praktische inzichten op basis van een analyse van meer dan 400 crises, formuleert dit rapport negen aanbevelingen voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsorganisatie ten aanzien van crisis management capaciteiten, waaronder investering in crisis analytics op macro en micro niveau, ontwikkeling van een portfolio aan escalatie- en ontmoedigings-strategieën, training van beleidsmakers in crisis gaming, opbouw van een gedegen kennis-infrastructuur over de modus operandi van mogelijke tegenstanders, aandacht voor structurele randvoorwaarden voor crisis stabiliteit, en de versterking van capaciteiten op het gebied van strategische communicatie en publieke diplomatie.

Deze studie is onderdeel van de bijdrage van HCSS aan de Strategische Monitor van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid & Justitie.

Bekijk het introductiefilmpje:

Video Embed