HCSS in the media

'Nederland heeft een nationale veiligheidsraad nodig'

May 11th 2017 - 09:55

Nederland heeft een nationale veiligheidsraad nodig die het binnenlandse en buitenlandse veiligheids- en defensiebeleid bepaalt. De nieuwe raad zou onder leiding moeten staan van de premier.

Dat adviseert de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Premier Rutte en minister Hennis van Defensie hebben het advies in ontvangst genomen van oud-Justitie-minister Hirsch Ballin.

"Als je wilt dat die ministeries vanuit een gezamenlijke strategie werken, dan helpt het niet als je ze onderling over geld en taken laat onderhandelen", zegt Hirsch Ballin. "Een alles overstijgende nationale veiligheidsraad moet een gezamenlijke strategie bepalen."

Ook moet Nederland zich gaan houden aan de financiële afspraken tussen NAVO-landen. Dat betekent dat het kabinet de defensie-uitgaven de komende jaren moet verhogen tot zo'n 6 miljard euro, meer dan welke politieke partij dan ook in zijn verkiezingsprogramma had staan.

Grootste bedreiging

Hirsch Ballin: "De grootste bedreiging voor Nederland is dat onze verbindingen met de buitenwereld worden aangetast. De aanvoer van grondstoffen, dataverkeer, vliegverbindingen."

Terroristen kunnen het voorzien hebben op aanvoerroutes van voedsel en grondstoffen, vijandige mogendheden kunnen door 'cyberwarfare' Nederlandse systemen en dus het bedrijfsleven platleggen en internationale bondgenoten kunnen een beroep doen op de Nederlandse krijgsmacht, zoals aan de grens met Rusland.

Probleemlanden zijn minder ver weg dan we steeds hebben gedacht, zegt de Raad. Niet alleen Syrië en Rusland, maar ook werkloze jonge Afrikanen die naar Europa komen kunnen een veiligheidsprobleem vormen, of het klimaat als daardoor leefgebieden onbewoonbaar worden.

Toenmalig CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer pleitte in 2001, vlak na 9/11, al voor de oprichting van een nationale veiligheidsraad. In 2004 nam de Tweede Kamer hier een motie over aan, maar die werd nooit uitgevoerd.

De eerste taak van de nationale veiligheidsraad zou het inlopen van de achterstanden bij Defensie zijn. Hirsch Ballin: "Er mag nooit meer zo'n tekort ontstaan als nu."

Het is niet het eerste advies aan het nieuwe kabinet om de defensie-uitgaven flink te verhogen. Eerder spraken Instituut Clingendael en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies van Rob de Wijk zich ook al uit voor een veiligheidsraad.

NOS

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University. Prof.

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He is also theme leader of the Strategy and Change Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN.