Report

Whitepaper Strategische Autonomie op Cybersecurity

January 21st 2021 - 07:55
Whitepaper Strategische Autonomie op Cybersecurity

Digitalisering is de afgelopen decennia de drijvende kracht geweest achter economische groei en wereldwijde integratie. De toenemende geopolitieke instabiliteit in de wereld, de snelgroeiende macht van China en de afnemende bereidheid tot samenwerking vanuit de VS, hebben er toe geleid dat Europa zich ook bewust is geworden van zijn afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen, producten en diensten.

Vooral op het terrein van digitale technologieën dreigt de EU achterop te raken. Deze toenemende afhankelijkheid heeft ertoe geleid dat, vooral vanuit de EU, vele initiatieven zijn ontplooid om de strategische autonomie te versterken.

De mogelijkheid voor Nederland om haar economische en veiligheidsbelangen te beschermen en te bevorderen hangt in belangrijke mate af van de (innovatie)kracht van de technologiesector en de digitale weerbaarheid van de samenleving. Achterblijvende investeringen bedreigen echter de strategische positie van Nederland en de EU doordat de toekomst van het digitale domein voor een groot deel wordt vormgeven en beheerd door niet EU-partijen.

Digitale weerbaarheid is echter geen zero-sum game waarbij alles wat niet in eigen hand of door de meest vertrouwde partners is ontwikkeld of kan worden gecontroleerd, onveilig is.

Om de strategische autonomie voor de lange termijn te kunnen blijven waarborgen moet Nederland fors investeren in de eigen innovatie- en concurrentiekracht. Dit moet zoveel mogelijk in EU-verband worden uitgewerkt. Alleen zo kan voldoende massa worden gecreëerd om wereldwijd relevant te blijven ten aanzien van de hoogtechnologische ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om de digitale weerbaarheid te waarborgen.

Dit whitepaper is in samenwerking tussen TNO en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) tot stand gekomen.

Auteurs: Matthijs Veenendaal (TNO), Tom van Schie (TNO), Michel Rademaker (HCSS) Louk Faesen (HCSS)

 

Michel Rademaker is the deputy Director of HCSS. He has fifteen years of hands-on experience as an officer in The Royal Netherlands Army, where he held various military operational and staff posts and also served a term in former Yugoslavia. He has a masters degree obtained at the University of Tilburg. After leaving the armed forces, Mr. Rademaker went on to work at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) as a project and program manager and senior policy advisor on security topics for ten years. Eg. as NATO RTO project leader, he and his team developed serious gaming assessment methods and conducted several assessments of security technologies, and worked on numerous strategic security topics.
Louk Faesen is Strategic Analyst at the Cyber Policy and Resilience Program of the Hague Centre for Strategic Studies. He mainly focuses on international peace and security in cyberspace, norms of responsible state and non-state behavior, and confidence-building measures (CBMs) in cyberspace. Louk functions as the Project Manager of the Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC), a multi-stakeholder initiative launched at the 2017 Munich Security Conference by the Foreign minister of the Netherlands that brings together leading experts from all major cyber powers and regions to help develop norm and policy initiatives related to international peace and security in cyberspace.