Report

Toetsingskader Strategisch Vestigingsbeleid in relatie tot (Nationale) Veiligheid

November 29th 2018 - 10:22

Nederland heeft er belang bij om bedrijven binnen haar grenzen te halen, samen te werken met buitenlandse ondernemingen of diensten uit te besteden om zo economische toegevoegde waarde te genereren. Voor nationale en regionale overheden en gemeenten is de economische ontwikkeling een topprioriteit waarbij innovatie in een open setting als belangrijk wordt gezien. Tegelijkertijd wordt onderkend dat dit niet zonder consequenties is en verantwoordelijkheid vraagt van allerlei partijen in het onderkennen van de risico’s die dat met zich mee brengt met betrekking tot bijvoorbeeld IP-diefstal of de ongewilde introductie van afhankelijkheid van buitenlandse partijen.

Naar aanleiding van vraagstukken met betrekking tot investeringen en aankopen in Nederland door buitenlandse ondernemingen  speelt steeds de vraag of bepaalde bedrijven wel of geen toestemming zou moeten worden geweigerd. Het gaat daarbij om investeringen dan wel het verwerven van het eigenaarschap van belangrijke bedrijven en infrastructuren, vooral als die mogelijk van belang zijn voor de (nationale) veiligheid.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft HCSS een analyse gemaakt van de bestaande regelgeving die hiervoor in Nederland voorhanden is.

Dit heeft geresulteerd in dit concept toetsingskader. Dit toetsingskader heeft geen officiële status en HCSS pretendeert ook zeker niet compleet te zijn, het is vooral een leidraad. Wel is onze inschatting dat met dit kader er een goed overzicht op nationaal niveau is gecreëerd dat als startpunt kan worden gebruikt bij de bepaling van de wenselijkheid van vestiging van buitenlandse organisaties, bedrijven of instellingen in Nederland.

Download de paper met de knop rechts of klik hier voor de mobiele versie. 

Michel Rademaker is the deputy Director of HCSS. He has fifteen years of hands-on experience as an officer in The Royal Netherlands Army, where he held various military operational and staff posts and also served a term in former Yugoslavia. He has a masters degree obtained at the University of Tilburg. After leaving the armed forces, Mr. Rademaker went on to work at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) as a project and program manager and senior policy advisor on security topics for ten years. Eg. as NATO RTO project leader, he and his team developed serious gaming assessment methods and conducted several assessments of security technologies, and worked on numerous strategic security topics.
Dr. Willem Theo Oosterveld is a non-resident senior fellow at HCSS. His areas of expertise include the politics of the Middle East, conflict analysis and peacebuilding, as well as law and development. He holds degrees in political science, international law, and history, having studied in Amsterdam, Leiden, Paris and New York, and was a visiting fellow at Harvard University. A former Fulbright scholar, he earned a PhD from the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland.
Pieter Bindt is a retired Rear Admiral with extensive knowledge of and experience in intelligence and security, international affairs, and Joint and Maritime operations. After graduating from the Naval College with a specialization in Math and Game Theory (1983), he joined the Submarine Service.