Report

Pushing the Boundaries (NL)

June 23rd 2015 - 09:45

In het Westen werd conflict over grondgebied lange tijd beschouwd als iets uit het verleden. Maar de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 toonde aan dat geschillen over grondgebied ook vandaag de dag nog steeds voorkomen. In 2013 speelde bij 51 van de 89 interstatelijke conflicten territorium een rol. Aan de randen van Europa, in het Midden Oosten, Noord Afrika en Oekraïne is het vechten om grondgebied dagelijkse realiteit. Maar ook in Azië en Latijns-Amerika zijn er nog verschillende territoriale conflicten die tot geweld tussen staten zouden kunnen leiden.

Om dit probleem in kaart te brengen heeft HCSS in het rapport Pushing the boundaries een analyse gemaakt van conflicten over grondgebied in het internationale systeem. Bij welke geschillen over territorium is de kans groot dat dit tot een conflict leidt? Waar vinden deze plaats? En wat voor antwoorden van beleidsmakers zijn nodig om hier op in te spelen?

Het rapport en bijbehorend persbericht zijn te downloaden via de buttons rechts. 
 

Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for research projects in horizon scanning, conflict analysis, international and national security risk assessment, and strategy and capability development. His main research interest concerns the changing character of modern day conflict. He has led multicenter research projects for both private and public sector organisations. Tim is also an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at Georgiatech. 
Dr. Willem Theo Oosterveld is a non-resident senior fellow at HCSS. His areas of expertise include the politics of the Middle East, conflict analysis and peacebuilding, as well as law and development. He holds degrees in political science, international law, and history, having studied in Amsterdam, Leiden, Paris and New York, and was a visiting fellow at Harvard University. A former Fulbright scholar, he earned a PhD from the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland.