Report

Notitie Risico-Analyse in onzekerheid: Artificial Intelligence (Kansen en Bedreigingen)

December 6th 2017 - 10:03

De wereld verandert snel. Dat er sprake is van een ‘technologische tsunami’ wordt breed erkend. Desondanks worden we niet zelden overvallen door rap opkomende technologieën die, naast nieuwe kansen, ook nieuwe bedreigingen inhouden die soms veel verder gaan dan wat we op grond van onze ervaringen uit het verleden konden verwachten. Niemand kan de precieze aard en timing van de grote veranderingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe risico’s voorspellen, maar goede analyses stellen ons wel in staat om de range aan mogelijkheden te verkennen en ons zo actief voor te bereiden op wat komen gaat.

Deze notitie kan worden gezien als een vertrekpunt voor een proces waarin de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence met een veiligheidsbril op worden bezien. Het diende als input voor een HSD-Café in november 2017, waarin een hands-on scenario-oefening rond het thema werd georganiseerd. Op deze wijze informeerde HSD Office de partners in HSD en alle overige belanghebbenden over de mogelijke veiligheidsimplicaties van de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI.

Download de PDF via de knop rechts. 

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.