Nederland en Maritieme Veiligheid in de Indo-Pacific regio: van principes naar uitvoerbaar beleid

De verschuiving van politieke, economische en militaire macht naar de Indo-Pacific maakt deze regio van toenemend belang voor de Europese en Nederlandse welvaart en veiligheid. De toenemende assertiviteit van China en de militarisering van het Chinese buitenlands beleid zetten het vrije gebruik van de zee onder druk en hebben een destabiliserend effect op de gehele regio. Een meerderheid van de Indo-Pacific staten heeft behoefte aan meer Europese betrokkenheid in de regio om de multilaterale maritieme rechtsorde in stand te houden en ongehinderd maritiem verkeer tussen Aziƫ en Europa te beschermen.