Maatschappelijke Ontgoocheling van de Middenklasse: Optreden, Oorzaken en Gevolgen

De aanwezigheid van een sterke en welvarende middenklasse is essentieel voor de sociale en politieke stabiliteit van democratische samenlevingen. Maar deze middenklasse staat onder druk, waarschuwt HCSS in een nieuw rapport. Een toenemend aantal mensen, ook uit traditioneel gezagsgetrouwe groepen, wijst de rechtsorde en het huidige democratische staatsbestel in zijn geheel af.