Report

Jihadistisch terroristische aanslagen in de EU, 2004-2011

May 8th 2013 - 12:00

Doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de complexiteit van jihadistisch geïnspireerde terroristische (verijdelde) aanslagen, karakteristieken van daders die achter de aanslagen zitten en de relatie tussen complexiteit en daderkarakteristieken. Ook heeft dit onderzoek tot doel het in kaart brengen van veranderingen die zich in de complexiteit van aanslagen, in daderkarakteristieken en de relatie daartussen hebben voorgedaan.

Het hele rapport is als PDF te downloaden.
 

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.