Report

De Toekomst in alle Staten

November 14th 2013 - 10:00

“De Toekomst in alle Staten” is een adviesrapport in opdracht van de Nederlandse regering en het anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving. De belangrijkste bevinding van deze studie is de volgende paradox: Overal ter wereld nemen conflicten af, maar aan de randen van Europa nemen instabiliteit en conflicten juist toe.

Positief is dat het aantal en de omvang van conflicten historisch gezien momenteel klein is. Democratie blijft zich als staatsvorm verspreiden en het welvaartspeil van de wereldbevolking is in de afgelopen twintig jaar ruim verdubbeld. De wereld wordt verder gekenmerkt door een grote, in de geschiedenis ongeëvenaarde, verwevenheid op politiek, economisch, ecologisch, technologisch, sociaal en cultureel vlak.

De afgelopen twee jaar is de dalende trend van conflicten echter doorbroken door het geweld in Libië, Syrië en Mali. Deze conflicten reiken tot aan de Europese buitengrenzen. Instabiliteit komt dus dichterbij. Omdat de Verenigde Staten zijn buitenlandsbeleid meer op de Grote en Indische Oceaan richt, zal Europa meer dan voorheen in haar eigen veiligheid moeten voorzien.

Een andere belangrijke constatering is dat de komende jaren de geopolitieke agenda beheerst zal worden door grondstoffen. Dat de toegang tot grondstoffen tot belangentegenstellingen zal leiden is niet alleen een Westerse gedachte. HCSS heeft dezelfde conclusie vastgesteld op basis van Chinese, Russische en Turkse toekomststudies. Hierbij spelen de toenemende assertiviteit van Rusland en China, de ontwikkelingen rond de Europese integratie en de instabiliteit in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke rol. Wat gaan de machtsblokken in de huidige multipolaire wereld doen om zich te verzekeren van voldoende grondstoffen? Op welke wijze zullen zij een rol trachten te spelen in het grondstofrijke Afrika? Weet Europa zich tijdig te herpakken om een meer serieuze rol te spelen in dit globale machtsspel?

De veiligheidssituatie vertoont dus gelijktijdige positieve en negatieve bewegingen. Er is sprake van fundamentele onzekerheid over hoe de wereld zich ontwikkelt en welke kansen en bedreigingen dat voor Nederland oplevert. In het recente verleden toonden grote gebeurtenissen als de Arabische opstanden en de kernramp van Fukushima aan dat het speelveld elke dag opnieuw onvoorspelbaar is en drastisch kan veranderen. Het buitenland- en veiligheidsbeleid dat past bij de onzekere, soms volatiele veiligheidsomgeving wordt gekenmerkt door robuustheid en adaptiviteit.

Via de Download button rechts op deze pagina kunt u het rapport downloaden.
 

Frank Bekkers is Director of the Security Program. He studied Applied Mathematics at the University of Amsterdam and spent most of his career at the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), specializing in the area of Defence, Safety & Security. At TNO, he held a range of positions, including program manager, senior research scientist, group manager and account director. From 1996-1997, he worked as program manager for Call Media and Intelligent Networks for the telecom company KPN. His current position at HCSS combines shaping HCSS’s portfolio concerning defense and security-related projects with hands-on participation in a number of key projects.
As an air force officer he has an extensive operational background in air & missile defence, serving as battery control officer with Hawk and Patriot systems, commander of 119 Active Air Defence Squadron at Air Base Leeuwarden and commander of the Guided Missile Group at Air Base De Peel.
Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.