Report

Contouren van Conflict in de 21-ste Eeuw: Oriëntatie op een Ongewisse Toekomst

November 22nd 2012 - 11:55

Stephan de Spiegeleire en Tim Sweijs publiceerden het artikel Contouren van Conflict in de 21-ste Eeuw: Oriëntatie op een Ongewisse Toekomst in de Militaire Spectator, Jaargang 181, Nummer 11 - 2012. Dit artikel is gebaseerd op de studie van Stephan de Spiegeleire, Tim Sweijs en Tong Zhao, Contours of Conflict in the 21st Century (Den Haag: HCSS, 2011).

De auteurs, Tim Sweijs en Stephan de Spiegeleire, blikken in het artikel op de verschillende toekomst verkenningen die door defensieplanners worden gebruikt. Als tegenwicht tegen de vaak gebruikte 'harde modellen' wordt de Metafore methode toegepast op Chinees-, Engels- en Russischtalige studies om een beeld te presenteren over conflicten in de 21-ste eeuw.

Vanwege slechte ervaringen uit het verleden vertrouwen defensieplanners steeds minder op ‘harde modellen’ of technologische roadmaps om te voorspellen hoe conflicten er over tien, twintig jaar uit zullen zien. Een nieuwe benadering van toekomstverkenningen is in opmars. Metafore is hier een voorbeeld van. Metafore heeft niet de pretentie een eenduidige, alomvattende visie te geven op hoe de toekomst eruit zal zien, maar brengt verschillende toekomstperspectieven in kaart – ook tegenstrijdige. Metafore biedt zo een noodzakelijk tegenwicht tegen eenzijdige, etnocentrische en vaak deterministische voorspellingen die het huidige debat over veiligheid domineren. De auteurs hebben deze methode toegepast op Chinees-, Engels- en Russischtalige studies. Duidelijk is dat de spelregels van toekomstige conflicten zullen worden herschreven en dat defensieorganisaties zich zullen moeten aanpassen.

Stephan De Spiegeleire is Principal Scientist at HCSS. He has Master’s degrees from the Graduate Institute in Geneva and Columbia University in New York, as well as a C.Phil. degree in Political Science from UCLA. He worked for the RAND Corporation for nearly ten years, interrupted by stints at the Stiftung Wissenschaft und Politik and the WEU’s Institute for Security Studies. Mr. De Spiegeleire started out as a Soviet specialist, but has since branched out into several fields of international security and defense policy. His current work at HCSS focuses on strategic defense management, security resilience, network-centrism, capabilities-based planning, and the transformation of defense planning.
Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.