Report

[NL] Grote verschuivingen energiesector in beeld gebracht

July 27th 2014 - 12:00
Tussen nu en 2030 zullen zich binnen de energiesector de volgende ontwikkelingen voordoen:

1. verschuivingen tussen centrale en decentrale productie
2. grote hoeveelheden hernieuwbare energie
3. meer elektriciteit
4. mogelijkheden voor sturing elektriciteitsvraag
5. meer interactie tussen vraag en aanbod van zowel elektriciteit, gas als warmte

Dat blijkt uit de ‘Scenario-ontwikkeling energievoorziening 2030’ die CE Delft samen met DNV GL heeft verricht voor Netbeheer Nederland.

Aan de hand van de analyses en berekeningen zijn elf aanbevelingen opgesteld die het verloop van de discussie over de toekomstige energievoorziening en de rol van de energie-infrastructuur vorm geven.

De scenario’s geven inzicht in 5 mogelijke ontwikkelingspaden en in financiële, economische en technische randvoorwaarden voor de diverse scenario’s. De opzet van de studie is een macro-economische benadering van de gehele energievoorziening (elektriciteit, warmte, transport) waarbij is gekeken naar het energetisch gebruik van energiebronnen. De ontwikkelde scenario’s zijn gebaseerd op de backcastingmethodiek, waarbij allereerst eindbeelden voor 2030 zijn gedefinieerd.

De scenario’s zijn geanalyseerd op de volgende onderdelen: betrouwbaarheid van de energievoorziening; duurzaamheid; barrières; kosten; netconsequenties.
Naast de financiële aspecten zijn ook de gevolgen voor de energie-infrastructuur in kaart gebracht.

Het rapport en de uitgebreide bijlagen waarin alles is toegelicht, zijn hier te downloaden.