News

Strategie voor de toekomst of gemiste kans?

April 30th 2018 - 14:24

Onlangs publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok de ‘Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie’. Hoe is dit document te duiden?

“Wat in het buitenland gebeurt, raakt rechtstreeks aan de veiligheid van Nederland”, stelde minister Blok. Op 20 maart presenteerde het kabinet de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS). Vijf jaar na de eerste Internationale Veiligheidsstrategie Veilige wereld, veilig Nederland noopt het snel veranderende veiligheidsklimaat tot herziening. De strategie lijkt een stap in de goede richting. Juist de integratie van een buitenland- en veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar is hard nodig gezien de snelle wereldwijde ontwikkelingen. De concrete doorvertaling naar beleid volgt later in andere beleidsdocumenten. Daar valt op dit moment derhalve nog niet veel over te zeggen. Een eerste analyse van de strategie brengt echter drie punten aan het licht: (1) de link van de strategie met andere beleidsdocumenten is niet altijd duidelijk; (2) een goede prioritering van doelstellingen ontbreekt; en (3) de (potentiële) rol van technologie in het domein van de diplomatie blijft onderbelicht. Is de nieuwe Nederlandse strategie een echte stap voorwaarts in het omgaan met een snel veranderende wereld? Of is de strategie een gemiste kans?

Lees de bijdrage van Karlijn Jans gepubliceerd in het blad Atlantisch Perspectief.

(foto: cover Atlantisch Perspectief)