News

Strategic Monitor: The Wheel of Fortune (NL)

June 24th 2016 - 10:30

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en Instituut Clingendael presenteren vandaag hun Monitors 2016 in perscentrum Nieuwspoort. Beide instituten brengen sinds 2012 jaarlijks hun monitor uit als onderdeel van de Strategische Monitor van de Nederlandse overheid.

HCSS Monitor 2016 – The Wheel of Fortune
De HCSS Strategische Monitor analyseert mondiale trends in coöperatie, confrontatie en conflict en heeft voor de situatie in de wereld het rad van fortuin als symbool gekozen.

Bekijk onderaan deze pagina het StratMon 2016 filmpje voor een korte introductie van de studie.

De instabiliteit rond Europa neemt toe en heeft direct uitstraal-effecten die druk zetten op de Europese eenheid. Onder grootmachten wereldwijd tiert het ‘assertivitis’ virus welig. De stagnatie van de Nieuwe Vrede zet door en uit de HCSS data analyses blijkt dat de kans op een interstatelijk conflict sinds de Koreaanse Oorlog niet meer zo groot is geweest en verder toeneemt. De veiligheidsuitdagingen vereisen verschillende instrumenten die niet altijd meer (in voldoende mate) beschikbaar zijn.

Tegenover de negatieve ontwikkelingen staan ook positieve trends. De menselijke conditie blijft verbeteren. Op het mondiale niveau zijn mensen beter geschoold, gevoed, gezonder, toleranter en hebben meer vrijheid dan ooit tevoren. Toenemende individual empowerment bevordert de weerbaarheid van samenlevingen. Investeren in deze bronnen van veiligheid, blijft onverminderd belangrijk, juist in deze tijd die wordt gekenmerkt door snelle en (deels) onvoorspelbare ontwikkelingen.

Het veiligheidsrad van fortuin gaat op.. en neer, draait rond.. en rond, steeds sneller.. en sneller. De risico-ruimte verdiept, verbreedt en kantelt in negatieve en positieve zin. Een herbezinning op de Nederlandse bijdrage op het gebied van vrede en veiligheid is dringend noodzakelijk.

Het rapport is hier te downloaden.

Bekijk het introductiefilmpje:

Video Embed