News

Samenvatting nieuw rapport: De Nederlandse Belangen en het Multilaterale Systeem

September 28th 2020 - 14:18

"Als het multilateraal systeem instort, zou dit voor een open land als Nederland catastrofale gevolgen voor de economie en de veiligheid hebben." – Rob de Wijk

Het multilaterale systeem, waar Nederland onderdeel van is, levert ons ontzettend veel op. Zo boekte Nederland tegenover een bijdrage van €5,4 miljoen aan de WTO in 2019 een exportstijging van 2,9% procent ter waarde van bijna €13 miljard. En de interne Europese markt verhoogt het inkomen per hoofd van de bevolking met nog eens €1.000 per jaar: de jaarlijkse baten voor Nederland liggen tussen de €3.000 en €5.000 per hoofd van de bevolking per jaar, terwijl de netto afdracht ongeveer €150 bedraagt.

De vitale belangen van Nederland kunnen uitsluitend beschermd worden door multilaterale samenwerking, maar dit systeem staat onder druk. Door wereldwijde machtsverschuivingen verandert het huidige multilaterale systeem, met mogelijk desastreuze gevolgen voor Nederland. Erosie of zelfs instorting van het multilateraal systeem zou vergaande gevolgen hebben: het zou ons land blootstellen aan geopolitieke krachten waarover we geen controle hebben en ons degraderen tot speelbal van de grootmachten.

In een nieuwe studie van HCSS geven Rob de Wijk en zijn medeauteurs aan welke hervormingen noodzakelijk zijn om het multilaterale systeem overeind te houden en nieuw leven in te blazen. Dit vereist op de eerste plaats dat Nederland machtspolitiek gaat denken, en coalities moet smeden met gelijkgestemde, vaak grotere landen binnen en buiten de EU.

Het is onontkoombaar dat Westerse landen bij de vormgeving van een nieuw multilateraal systeem water bij de wijn moeten doen. Daarom moet Nederland met een nieuw narratief komen waarmee het belang en de opbrengsten van het multilateralisme in tijden van grote mondiale veranderingen inzichtelijk wordt gemaakt en richting wordt gegeven aan de modernisering van het stelsel.

Het volledige Engelstalige rapport zal worden gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2020.

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het rapport, geschreven door Rob de Wijk.

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University.
Jack Thompson is a Senior Strategic Analyst at HCSS, where he leads a range of projects in the fields of security and defense. His main research interests are US foreign policy, European security, transatlantic relations, and great power competition. Before joining the HCSS, he was Head of the Global Security Team at the Center for Security Studies, ETH Zurich and Lecturer at the Clinton Institute, University College Dublin. He holds a PhD from the University of Cambridge, an MA from the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), and a BA from the University of St. Thomas. He is author of Great Power Rising: Theodore Roosevelt and the Politics of US Foreign Policy (Oxford University Press, 2019).