HCSS in the media

Macron: De NAVO is hersendood. Peter Wijninga geeft commentaar bij BNR.

November 7th 2019 - 17:00
NATO NAVO

De NAVO is hersendood. Dat zegt de Franse president Macron in een interview met The Economist. Volgens hem is er te weinig coördinatie tussen de lidstaten waardoor er niet ingegrepen kan worden als dat nodig is. Wat Macron beweert, klopt wel, zegt Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies bij BNR. 'Juist door de terugtrekkende houding van de VS onder leiding van Donald Trump is er veel te weinig strategisch overleg en ontbreekt het aan een duidelijke strategische visie bij de NAVO. En overigens ook bij de Europese Unie.'

Wat Macron volgens Wijninga vooral bedoelt, is dat Europa op eigen benen moet gaan staan. Dat kan binnen de NAVO door een soort informele groep te formeren van Europese landen die overleggen over welke strategie men wil voeren. Nederland doet dat op sommige terreinen al met een aantal Scandinavische landen.

Wat door Macron wordt geconstateerd, is dat in de internationale politiek invloed wordt gebaseerd op twee grote machtsfactoren. Ten eerste economische macht, die Europa volgens Wijninga zeker heeft, en militaire macht. En dat laatste is het grote manco op dit moment. Het ontbreekt aan een eenduidig buitenland- en veiligheidsbeleid. 'En dat is wat Macron mist'.

Luister de hele podcast terug op de website van BNR

As an air force officer he has an extensive operational background in air & missile defence, serving as battery control officer with Hawk and Patriot systems, commander of 119 Active Air Defence Squadron at Air Base Leeuwarden and commander of the Guided Missile Group at Air Base De Peel.