HCSS in the media

Patrick Bolder over de krijgsmacht in tijden van corona: Er is weinig extra capaciteit’

April 14th 2020 - 14:00
Beeld: Ministerie van Defensie, Karel Doorman

Wereldwijd hebben ook militairen het er maar druk mee: de coronacrisis. Niet alleen assisteren ze hun civiele collega’s in de zorg, ook hebben ze zelf te maken met besmettingsgevallen en worden trainingen en oefeningen uit- of afgesteld. Bij Zembla geeft strategisch analist Patrick Bolder commentaar op de krijgsmacht in tijden van corona.

“Het lijkt inderdaad alsof interstatelijke competitie minder belangrijk is geworden,” zegt Bolder die als analist is verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). “Maar toch is dat maar schijn,” zegt hij. Want wat je volgens Bolder niet ziet, is dat de geopolitieke tegenstanders van Europa, China en Rusland, hun desinformatiestroom over de coronacrisis hebben opgevoerd.

Bolder noemt een voorbeeld: Italië gaf hulp aan China, maar werd door de Chinezen gevraagd dat stil te houden. Vervolgens wordt de Chinese hulp aan Italië vergezeld van veel Chinees tromgeroffel. Het gevolg is dat de mensen in Europa denken: de EU doet niks, maar China helpt ons. Zo lijkt de EU machteloos. Dat vergroot de verdeeldheid binnen Europa, die toch al niet gering is. Kijk maar naar hoe moeizaam het akkoord tot stand is gekomen over het financiële steunpakket om de economieën van de EU-lidstaten te ondersteunen.” Europa is economisch heel machtig, zegt Bolder. Door verdeeldheid te zaaien, wordt de EU kwetsbaar waar China en Rusland garen bij spinnen, aldus de HCSS-analist.

Bolder maakt zich ook zorgen over de positie van de Verenigde Staten als de ‘politieagent’ van de wereld. Het wegvallen van een groot wapensysteem als het vliegdekschip Roosevelt toont volgens hem aan dat je minder inzetbaar bent. “Dan laat je lacunes open waar criminelen gebruik van kunnen maken,” zegt hij. De VS stuurde deze week extra marineschepen naar het Caribisch gebied vanwege de toegenomen doorvoer van drugs vanuit Zuid-Amerika.

Waar het de Nederlandse krijgsmacht betreft, toont de coronacrisis volgens Bolder aan dat we heel weinig reserves hebben. “Er is weinig extra capaciteit.” Het wegvallen van wapensystemen, zoals de Dolfijn-onderzeeboot, kan niet zomaar worden opgevangen. Bolder: “Dat is één les.”

De andere les is dat Defensie ook het vangnet is geworden voor de maatschappij. “Kijk maar wat Defensie momenteel allemaal doet, van het ondersteunen met medisch personeel, het organiseren van patiënten transporten tot het ter beschikking stellen van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht.”

Lees het hele Zembla artikel hier terug.

Patrick Bolder is an officer in the Royal Netherlands Air Force. Since January 2019 he is seconded to The Hague Centre for Strategic Studies. His expertise lies in all Defence matters, with a focus on Military Space, Unmanned systems, European Defence issues and Nuclear Policy.