News

Patrick Bolder bij de J.E.D.I. Workshop

October 21st 2019 - 17:00
Patrick Bolder JEDI

De Universiteiten van Bologna, Stockholm en Groningen voeren in opdracht van de Europese Investeringsbank een driejarig onderzoeksprogramma uit, Joint Effort for the Defence Industry (J.E.D.I.), over de evolutie van de Europese defensiemarkt en het verschijnsel van ‘Technology Transfer’ wat hiermee samenhangt.

Als afsluiting van het eerste jaar werd een derde J.E.D.I. workshop (na Bologna in september dit jaar en Stockholm begin oktober) in Den Haag georganiseerd met als genodigden vertegenwoordigers van enkele Nederlandse bedrijven die actief zijn op de defensiemarkt en onder de NIDV zijn georganiseerd.

Namens The Hague Centre for Strategic Studies gaf Strategisch Analist Patrick Bolder de presentatie “Reflections and observations on EDA and the European Defence Market”, over zijn ervaringen met de EU en het EDA en zijn visie op de verdere ontwikkeling hiervan, als inleiding van een dag aan discussies.

Patrick Bolder is an officer in the Royal Netherlands Air Force. Since January 2019 he is seconded to The Hague Centre for Strategic Studies. His expertise lies in all Defence matters, with a focus on Military Space, Unmanned systems, European Defence issues and Nuclear Policy.