News

Nederland scoort hoog in Mondiale Invloeds-index

March 2nd 2018 - 11:33

Nederland reikt tot de zevende plaats in de Mondiale Invloeds-Index van het Pardee Center of International Futures.

Om direct naar de studie te gaan, klik hier.

Voorbij Militaire Macht: Een Mondiale Index van Internationale Invloed 
Iedereen weet dat militaire macht een belangrijke factor is in internationale politiek. Maar het is zeker niet de enige factor. Landen ontlenen invloed en daarmee macht aan een mix van politieke, militaire en economische instrumenten die zij inzetten in hun betrekkingen met andere landen. Maar hoe dit precies werkt, is tot nooit echt goed in kaart gebracht.  

De baanbrekende studie Power and Influence in a Globalized World brengt hier verandering in. De studie analyseert de internationale dynamiek van macht en invloed aan de hand van tientallen indicatoren en miljoenen datapunten uit de Formal Bilateral Influence Capacity Index (1963-2016). De studie komt voort uit een Transatlantische samenwerking tussen het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS), de gerenommeerde Atlantic Council en het vooraanstaande Pardee Center for International Futures van de Universiteit van Denver.

De studie heeft een aantal belangrijke bevindingen:

Ongelijkheid Troef in Mondiale Invloed
Tim Sweijs, Directeur Onderzoek bij HCSS en één van de auteurs van het rapport, observeert: “Ongelijkheid is troef: slechts tien landen bezitten meer dan de helft van mondiale invloed capaciteit.” Hier komt allengs verandering in, zo betoogt hij: “Invloed verspreidt steeds verder over de aardbol. Een groeiend aantal landen is in staat om invloed over langere afstanden uit te oefenen”. Maar er zijn ook zwarte gaten in regio’s zoals Sub-Sahara Afrika met landen die over heel weinig invloed beschikken.

The Rise and Rise of China 
De snelle opkomst van China is ook hier opmerkelijk. China is een centrale node in een regionaal invloed-netwerk (zie figuur 1) en streeft de VS voorbij in Afrika. Haar invloed in NAVO lidstaten is ondertussen groter dan die van Rusland (zie figuur 2). “In de context van de gespannen verhoudingen met Rusland, mag ook China niet veronachtzaamd worden”, aldus Sweijs.

 

Figuur 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 - The structure of influence in the international system

Figuur 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 - Chinese and Russian FBIC scores in NATO member states 

 

Nederland op de 7e plaats! 

Nederland scoort als klein land verrassend hoog in de Index met een 7e plaats achter o.a. de Verenigde Staten, Duitsland, China en het Verenigd Koninkrijk (zie tabel 1). Andere landen die aanzienlijk hoger scoren dan men zou verwachten op basis van het formaat van hun economie en bevolkingsaantal zijn o.a. Italië, Spanje, en Zweden. Andersom zijn er ook landen die lager scoren dan verwacht, zoals o.a. Japan, Iran, Indonesië en Pakistan.

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 - Top 10 countries for three measures of influence: FBIC Index, GPI, GDP, 2016

Politieke discussie 
De studie laat zien dat invloed en macht niet slechts afhangen van de grootte van een land. De positie van een land binnen het internationale systeem wordt ook bepaald door het vermogen om via relaties en bemiddeling invloed op andere land uit te oefenen. “Daarvoor moet er gebruik gemaakt worden van een breed scala aan instrumenten-van-invloed”, zo laat Sweijs weten.

De resultaten van de studie zijn ook van belang in het huidige politieke klimaat waar voorstanders van samenwerking staan tegenover sceptici die de voordelen van samenwerking anders appreciëren. De Index kwalificeert en kwantificeert de invloeds-capaciteit van landen aan de hand van de actuele staat van internationale betrekkingen. Daarmee biedt het aan beide partijen de mogelijkheid om hun argumenten te onderbouwen.

Klik hier voor de studie.

Voor interviewverzoeken met Tim Sweijs, en voor infographics uit de studie om te gebruiken in een artikel, kunt u zich wenden tot Paula Faber, paulafaber@hcss.nl - 070 3184840.

Dr. Tim Sweijs is the Director of Research at The Hague Centre for Strategic Studies. He is the initiator, creator and author of numerous studies, methodologies, and tools for horizon scanning, early warning, conflict analysis, national security risk assessment, and strategy and capability development. Tim has lectured at universities and military academies around the world. His main research interest concerns the changing character of contemporary conflict. Tim is a Senior Research Fellow at the Netherlands Defence Academy and an Affiliate at the Center for International Strategy, Technology and Policy in the Sam Nunn School of International Affairs at the Georgia Institute of Technology.