HCSS in the media

Aardobservatie, een belangrijk ingrediënt voor veiligheid

December 1st 2015 - 12:40

Satellietdata: we staan nauwelijks stil bij de vele toepassingen voor ons dagelijks gebruik:
van online kaarten tot tijdsynchronisatie en dijkverzakkingen tot het monitoren van havens en het behoeden van natuurparken tegen bosbranden. Er zijn satellieten voor communicatie, navigatie en (aard)observatie. Met het gereed komen van de ruimte informatie infrastructuur van Copernicus rond 2020 komt ook steeds meer data gratis beschikbaar.

Michel Rademaker, Maarten Gehem, Willem Oosterveld, Peter Wijninga en Petra Vermeulen schreven een artikel in het NCTV Magazine naar aanleiding van het binnenkort te verschijnen rapport ‘Aardobservatie op de kaart.’ Het artikel is te downloaden door hier te klikken.

Op 17 november jl. organiseerde HCSS in samenwerking met InnovationQuarter, NSO, TNO en The Hague Security Delta de conferentie 'Aardobservatie op de kaart.' Een verslag daarvan is hier te lezen.