HCSS heeft vanaf maandag 23 maart 2020 een Adviesteam Coronacrisis ingericht. Dit team, waarin de HCSS ervaring en kennis op het gebied van internationale en nationale veiligheid en crisisbeheersing is gebundeld, kan op verzoek adviseren, kennis aanleveren of als klankbord fungeren voor de diverse centra die zich met de crisisbeheersing bezighouden.
Het team bestaat uit Paul Sinning, Rob de Wijk, Han ten Broeke, Tom Middendorp en Pieter Bindt en is via het HCSS-telefoonnummer 070-3184840 bereikbaar.