Event

Mars en Mercuriussymposium: 11 november 2020

Event starts
Event ends

Event location

Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? En welke – veranderende – rol speelt de krijgsmacht daarin?

U kunt zich hier inschrijven (externe pagina van livewebinar)

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium 2020 op 11 november schetsen hoe die mondiale ontwikkelingen in de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein, en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Daarna gaan de sprekers onder meer in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC), en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

De Vereniging Mars en Mercurius, het The Hague Centre for Strategic Studies, Staf CLAS en de KVBK organiseren het symposium dit jaar - in tegenstelling tot de eerdere planning - alleen online via LIVE Stream Solutions. 

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

15:00  Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)

15:10  De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)

15:40  Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)

16:10  Korte pauze

16:20  Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars (C-TOC)

16:50  Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman (Reservistenbeleid Staf CLAS)

17:20  Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)

17:35  Q+A, chatvragen, door Han ten Broeke

17:50  Afronding door Han ten Broeke

18:00  Einde, borrel en maaltijd op regionale locaties.

U kunt zich hier inschrijven (externe pagina van livewebinar)