Report

Van exporteur naar importeur - de verander(en)de rol van aardgas in Nederland

August 30th 2017 - 10:19

Na de ontdekking van het Groningen aardgasveld in 1959, het grootste gasveld in West-Europa, is Nederland meer dan een halve eeuw zelfvoorzienend geweest met deze energiebron. Het keerpunt kwam door de aardbeving in Huizinge in de provincie Groningen in augustus 2012 met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. die gebeurtenis heeft geleid tot een plafond voor de jaarlijkse productie van 21,6 miljard kubieke meter (Billion Cubic Metres, BCM), ruim de helft minder dan in de jaren vóór 2014.

Er zijn veel vragen over de leveringszekerheid in de toekomst: wat zijn de consequenties op langere termijn van de voorgenomen beslissingen over Groningen? Kan de productie in Groningen in de toekomst nog verder worden verlaagd? Wat is de rol van de productie van aardgas uit de kleine velden? Is ondergrondse gasopslag nodig? Kan de import van aardgas dan wel de inzet van duurzame energiebronnen de productie van Groningen vervangen? Wat zijn daarvan de kosten en geopolitieke consequenties? Hoe realistisch is een snelle vermindering van de aardgasvraag in Nederland eigenlijk gegeven de Nederlandse energieagenda? Deze en veel andere vragen komen in dit paper, aan de orde. Het paper is een gezamenlijke studie van TNO en HCSS. 

Download het paper via de knop rechts. 

Sijbren de Jong is a Strategic Analyst at HCSS and lecturer in Geo-Economics at Leiden University, The Hague. He has a PhD in EU external energy security relations from the University of Leuven and holds degrees in Economic Geography (MSc) from the University of Groningen and Conflict Resolution and Peacebuilding (MA) from the University of Leuven. His geographical areas of expertise include Russia, Central Asia and the Caspian Sea Region; Central and Eastern Europe; and the Western Balkans.