Report

Strategische Monitors 2017 gepresenteerd

March 23rd 2017 - 09:46

Op 20 februari hebben het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en Instituut Clingendael hun Monitors gepresenteerd. Beide instituten brengen sinds 2012 jaarlijks hun monitor uit als onderdeel van de Strategische Monitor van de Nederlandse overheid. Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, nam de studies namens het kabinet in ontvangst.

Rob de Wijk sprak hierover met het NCTV magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing: “De grote uitdagingen zijn een goed moment om ons te bezinnen over de wijze waarop wij invulling willen geven aan het veiligheidsbeleid van Nederland, te meer omdat het kabinet uitgaat van comprehensive security."

Het volledige artikel kunt u rechts downloaden en werd gepubliceerd in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.

De HCSS Strategische Monitor vindt u hier.

Rob de Wijk is the founder and non-Executive Director of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). He studied Contemporary History and International Relations at Groningen, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University. Prof. De Wijk started his career in 1977 as a freelance journalist and later became lecturer in International Relations at Leiden University’s Political Science Department.