Report

[NL] Handjeklap en powerplay: het geopolitieke spel rond grondstoffen

July 16th 2014 - 12:00
�“Nederland zet de toon voor een betrokken buitenlandbeleid inzake grondstoffen waarin, met respect voor de rol van nieuwe spelers, hun investeringskracht en groeipotentieel, gezocht wordt naar nieuwe wegen voor samenwerking. Een voorzieningszekerheidsbeleid dat vanuit geopolitieke optiek is vormgegeven en nauw verweven is met het veiligheidsbeleid, is van het grootste belang.”

Dit is te lezen in de Juli/Augustus editie van de Internationale Spectator. Het artikel is geschreven door Pim Kraan, werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Focal Point Grondstoffen, Extractive Industries Unit, en is hieronder te downloaden.

De PDF van dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit de Internationale Spectator, maandblad voor internationale politiek, uitgegeven door de Koninklijke Van Gorcum te Assen namens het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ te Den Haag.