Column

Klimaatbeleid heeft grote impact op rentier states

May 11th 2017 - 14:45

In de ogen van sommigen is de wereld simpel. De opwarming van de aarde ziet president Donald J. Trump zo: "The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive". Met andere woorden, het hele idee dat de aarde opwarmt is flauwekul. Dit rechtvaardigt het heropenen van kolenmijnen en het drastisch terugschroeven van subsidies voor het onderzoek naar klimaatverandering.

Overal ter wereld wordt hier tegen geprotesteerd. En overal ter wereld zijn wetenschappers de straat op gegaan om zich te verzetten tegen de gedachte dat ‘wetenschap ook maar een mening' is. Natuurlijk is er altijd wel een wetenschapper die het met zijn collega's niet eens is, maar feit blijft dat 97 procent van de klimaatwetenschappers concludeert dat de opwarming van de aarde wel degelijk door de mens veroorzaakt wordt. Deze wetenschappelijke inzichten leidden tot de historische klimaatconferentie van Parijs waar 195 landen in december 2015 een actieplan aannamen om de opwarming van de aarde te beperken.

Het wetenschappelijk onderzoek dat tot deze doorbraak leidde, resulteert nu in onverwacht, nieuw onderzoek. Een mooi voorbeeld is onderzoek naar de effecten op de geopolitieke stabiliteit van de vergaande terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen en de effecten van een wettelijk afdwingbaar CO2-emissieplafond.

De column leest u in Energiepodium

Rob de Wijk is the founder of The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) and Professor of International Relations and Security at the Institute of Security and Global Affairs at Leiden University. He studied Contemporary History and International Relations at Groningen University, and wrote his PhD dissertation on NATO’s ‘Flexibility in Response’ strategy at the Political Science Department of Leiden University. Prof.